dkVand     DANSKE VANDVÆRKER

       SE HER!    FORENINGSCENTRALEN - VANDVÆRKER
Winko Software har siden 2003 kørt en internet service for vandværker og foreninger. Løsningen er absolut interessant for vandværker som i dag kører afregningen eksternt på servicebureau eller lignende, da priserne er særdeles konkurrencedygtige!
For andre vandværker er dette et godt bud på en fremtidig løsning med integreret NETS/PBS afregning - og som noget nyt også udsendelse af selvaflæsningskort pr. email.
Hvis du er kasserer i en grundejerforening, antenneforening el.lign., så tjek også dette link.
 
ALLE  DANSKE  VANDVÆRKER
dkVand indeholder et komplet register over alle danske vandværker. Brug oplysningerne hvis du vil i kontakt med formand kasserer eller vandpasser. Hvis du bedre husker de 'gamle kommuner' kan du fortsat se disse her.
 
FIND  DIT  LOKALE  VANDVÆRK
Start med at vælge din kommune (se liste under Danmarks-kortet) og udpeg så dit lokale vandværk.
Hvis vandværket endnu ikke er tilmeldt vores måleraflæsningssystem, kan du under alle omstændigheder gemme seneste måleraflæsning hos dkVand sammen med en vandværks-link til senere anvendelse.
Næste gang finder du vandværket under TAST-SELV menuen.
 
FORBRUGER AFREGNING
Ja, ja - kassereren har det hele i et regneark, så ingen problemer der.
Hvis I har overvejelser om en mere professionel løsning- måske med NETS/PBS integration og opdatering af elektroniske måleraflæsninger, så se en demo her - og få en beskrivelse af de enkelte internet services her.


TAST-SELV  MÅLERAFLÆSNING
Mange vandværker har tilmeldt sig vores prisbillige TAST-SELV service. Aflæsningerne fremsendes til vandværket pr. email eller opsamles elektronisk som i de telefonbaserede Tast-Selv systemer. Det er gratis at anvende systemet til flytteaflæsninger.
Mere om emnet her.
 
HJEMMESIDER  TIL  VANDVÆRKER
Et link til vandværkets hjemmeside registreres gerne. Vi har udviklet opdaterbare moduler med takstblad, kontakt-personer, drikkevands-analyser m.fl., som kan indbygges i vandværkets hjemmeside. Dette gælder også skema til måleraflæsninger. Se demo her.

 
LEVERANDØRER TIL VANDVÆRKER
Trænger vandværket til en grundig renovering, hvilke laboratorier udfører pesticid-analyser, og hvor får man kontrolleret vandmålerne?
Svarene finder du i vores omfattende leverandørregister, som også indeholder en fortegnelse over lokale smede og el-installatører. Adgang til registeret her.

 
FORBRUGERNE SKAL INFORMERES OM VANDKVALITETEN
Står der i bekendtgørelse nr. 871 udstedt af Miljø- og Energiministeriet med ikrafttrædelsesdato den 17/10-2001. Se de relevante afsnit af bekendtgørelsen her.
Vi kan anbefale vandværket minimum at abonnere på en elektronisk drikkevandsanalyse til opdatering fra hjemmesiden samt gøre forbrugerne skriftligt opmærksom på muligheden.Se eksempel her.