Vandværker i Thisted Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Amtoft Vandværk Gl. Feggesundvej 92 7742  Vesløs  Aase Stausbøl 51326320
2 Bedsted Vandværk Skolegade 42 7755  Bedsted  Ejner Kristiansen 97945410
3 Boddum Vandværk Gravenhøjvej 39 7760  Hurup  Mogens Thomsen 97959096
4 Doverodde Vandværk Korshøjvej 11 7760  Hurup  Kristian Bisgaard 97959118
5 Futtrup Vandværk Markstien 8, Hørdum 7752  Snedsted  Frank Jørgensen 97936324
6 Gettrup Vandværk Ydbyvej 41 7760  Hurup  Poul Sand Jensen 97956229
7 Gl. Bedsted Vandværk Dalgårdvej 6 7755  Bedsted  Jørn Pedersen 97945884
8 Hamborg Vandværk Hamborgvej 70 7730  Hanstholm  Carl Nielsen 97961788
9 Hassing Vandværk Vestervigvej 150 7755  Bedsted  Tom Lykke Rasmussen 97946660
10 Hillerslev Vandværk Ballerumvej 199 7700  Thisted  Kurt Petersen 51759175
11 Hurup Vandværk Nygade 22 7760  Hurup  Torben Nielsen 97951522
12 Hørdum Vandværk Hybenvej 1, Hørdum 7752  Snedsted  Finn Vangsgaard 97936466
13 Klitmøller Vandværk Ørhagevej 106 7700  Thisted  Søren Konradsen 97975206
14 Nors Vandværk Dalen 19, Nors 7700  Thisted  Thorsten Balle 22911872
15 Nr. Vorupør Vandværk Fiskervej 1 7700  Thisted  Tonny Sørensen 97938322
16 Sdr. Ydby Vandværk Fuglebakken 26 7760  Hurup  Lars Donbæk Nielsen 97951669
17 Skjoldborg Vandværk Kallerupvej 2 7700  Thisted  Henrik Larsen 96186065
18 Snedsted Vandværk Nyvej 4 7752  Snedsted  Ib Overgaard 97933069
19 Sønderhå Vandværk Bydamsvej 14 7752  Snedsted  Søren K. Sørensen 97939087
20 Thisted Drikkevand A/S Kirkevej 9 7760  Hurup  Vandforsyningen 88917777
21 Tved Vandværk Hanstholmvej 73 7700  Thisted  Sten Iversen 97981732
22 Vesløs Vandværk Vesløs Stationsvej 15 7742  Vesløs  Knud Jørgen Kristoffersen 97993425
23 Vester Vandet Vandværk Lien 14 7700  Thisted  Jens Kanstrup 97977065
24 Vestervig Vandværk Hurupvej 22 7770  Vestervig  Michael Nicolajsen 97941427
25 Vildsund Vandværk Vildsundvej 31 7700  Thisted  Henry Hansen 97931259
26 Øsløs Vandværk Vejlevej 11 7742  Vesløs  Tage Yde 97993598
27 Østerild Vandværk Granitvej 6 7700  Thisted  Henrik Frost 23260472
   Antal: 27                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Thisted Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.