Manglende Vandværk

 

Vandværk:
Kontakt:
Adresse:
Post/By:
Telefon Email:
Vandværket har forbrugere i følgende kommuner:
Kommune-1:
Kommune-2:
Vandværket er nedlagt

Navnet på den oplyste kontaktperson er:

Vandværkets formand eller direktør
Vandværkets kasserer eller forretningsfører
Et andet bestyrelsesmedlem i vandværket
Den tilsynsførende for vandværket (vandpasser)
En person med tilknytning/kendskab til vandværket
Vi er ca. forbrugere i vandværket.

Jeg er:

- den ovenfor oplyste kontaktperson
- et medlem af vandværkets bestyrelse
- en person med tilknytning/kendskab til vandværket
Mit telefonnummer er:

Evt. tilmelding:

DKVAND måleroplysning
DKVAND hjemmeside på fællesserver
DKVAND hjemmeside på anden server
Nuværende hjemmeside:

Evt. supplerende bemærkninger:

        

NB: De registrerede vandværksoplysninger opdateres månedligt med de indberettede data, hvortil dog skal bemærkes, at oplysninger indberettet af personer med kendskab/tilknytning til vandværket vil blive verificerede ved kontakt til den oplyste kontaktperson, før den nuværende registrering ændres.

Det er nu muligt at levere måleraflæsningerne opsamlet i en målerdatafil til download og efterfølgende import i vandværkets forbrugerafregningssystem.
Se beskrivelsen på Winko Softwares hjemmeside og prislisten her.