Vandværker i Nyborg Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Aunslev Vandværk Toftevænget 15 5800  Nyborg  Svend Erik Kvistlund 65361760
2 Bovense Strands Vandværk Skalkendrupvej 2 5800  Nyborg  Niels Jacob Schousboe 29803270
3 Ellinge Vandværk Bækstrup Mark 3 5540  Ullerslev  Søren Fredslund Hansen 65981423
4 Flødstrup Vandværk Kissendrupvej 44 5540  Ullerslev  Kaj Agertoft 20254092
5 Frørup Vandværk Svinget 5 5871  Frørup  Erling Lerberg 65371032
6 Herrested Måre Vandværk Ringholmvej 19 5853  Ørbæk  Carsten Hedegaard 65332624
7 Kullerup og Såderup Vandværk Juulskovvej 18, Kullerup 5892  Nyborg  Niels Stensen 65351514
8 Langå Vandværk Byvejen 4A 5874  Hesselager  Leif Andersen 62252007
9 Maemosens Vandværk Strandvej 4 5871  Frørup  Svend Aage Bilde 65371226
10 Nordenhuse Vandværk Nordenhusevej 10 5800  Nyborg  Per Jacobsen 65361445
11 Nyborg Kommunale Vandforsyning Gasværksvej 2 5800  Nyborg    65310292
12 Refsvindinge Vandværk Longvej 2 5853  Ørbæk  Poul Jensen 65331808
13 Svindinge Vandværk Lamdrupvej 99, Svindinge 5853  Ørbæk  Kai Jørgensen 65331042
14 Såderup Vandværk Hovmarken 2 5540  Ullerslev  Flemming Thybo 23264362
15 Tårup Vandværk Kajbjergvej 6 5871  Frørup  Arne Madsen 65371782
16 Ullerslev Bys Vandværk Granvej 127 5540  Ullerslev  Torben Pedersen 65352057
17 Ullerslev Kommune Egevangsvej 2 5540  Ullerslev  Ingen kommunal vandforsyning 63351100
18 Ullerslev Søndre Vandværk Hindemaevej 62 A 5540  Ullerslev  Per Jan Edelweiss 65351990
19 Øksendrup Vandværk Øksendrupvej 10, Øksendrup 5871  Frørup  Steffen Palm 28928423
20 Ørbæk Kommune Stationsvej 15 5853  Ørbæk  Ingen kommunal vandforsyning 65331155
21 Ørbæk Vandværk Libavej 16 5853  Ørbæk  Ivan Kruse 40485511
   Antal: 21                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Nyborg Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.