Vandværker i Langeland Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Hoborglund Vandværk Hovvej 71, Hov 5953  Tranekær  Flemming A. Clausen 62551075
2 Humble Vandværk Ristingevej 33A 5932  Humble  Arne Egelund 20330508
3 Lohals Vandværk Søndergade 81 5953  Tranekær  Alex Larsen 62552333
4 Rudkøbing Vandværk Spodsbjergvej 5900  Rudkøbing  Langeland Forsyning A/S 63516800
5 Snøde-Stoense Vandværk Snøde Bygade 30, Snøde 5953  Tranekær  Palle Hansen 62552214
6 Sydlangeland Vandforsyning Vågebjergvej 5 B 5932  Humble  Langeland Forsyning A/S 63516800
7 Tranekær Vandforsyning Vågebjergvej 5B 5932  Humble  Langeland Forsyning A/S 63516800
8 Tullebølle Vandværk Stengadevej 35 5953  Tranekær  Søren Andersen 62501780
   Antal: 8                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Langeland Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.