Vandværker i Vissenbjerg Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Andebølle Vandværk Sprattenborgvej 13 5492  Vissenbjerg  Knud-Erik Poulsen 64831149
2 Magtenbølle-Kelstrup Vandværk Langesøvej 44, Kelstrup 5492  Vissenbjerg  Gunnar R. Pedersen 65967844
3 Skalbjerg Vandværk Sømosen 3 5492  Vissenbjerg  Tommy Hansen 20592004
4 Skallebølle Vandværk Liljevænget 14 5492  Vissenbjerg  Johnny Pedersen 65967124
5 Vissenbjerg Kommune Vestergade 2 5492  Vissenbjerg  Ingen kommunal vandforsyning 64471063
6 Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 16 5492  Vissenbjerg  Erik Lindegfaard 64472828
   Antal: 6                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Vissenbjerg Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.