Vandværker i Vinderup Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Djeld Vandværk Djeldvej 46, Sevel 7830  Vinderup  Kim Vestergaard 97443101
2 Ejsing Vandværk Egebjergvej 2, Ejsing 7830  Vinderup  Mogens Svenstrup 97446416
3 Herrup Vandværk Fuglebakken 33, Herrup 7830  Vinderup  Karsten Krog 31494883
4 Ryde Vandværk Baunehøjvej 2, Ryde 7830  Vinderup  Torben Norup 24461402
5 Sevel Skovby Vandværk Sevelskovbyvej 5 7830  Vinderup  Jan Michael Hansen 97448787
6 Sevel Vandværk Skrænten 12 7830  Vinderup  Per Bjørnkjær 97448307
7 Vinderup Vandforsyning Nupark 7830  Vinderup  Vestforsyning Vand A/s 96127300
   Antal: 7                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Vinderup Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.