Vandværker i Ullerslev Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Ellinge Vandværk Bækstrup Mark 3 5540  Ullerslev  Søren Fredslund Hansen 65981423
2 Flødstrup Vandværk Kissendrupvej 44 5540  Ullerslev  Kaj Agertoft 20254092
3 Såderup Vandværk Hovmarken 2 5540  Ullerslev  Flemming Thybo 23264362
4 Ullerslev Bys Vandværk Granvej 127 5540  Ullerslev  Torben Pedersen 65352057
5 Ullerslev Kommune Egevangsvej 2 5540  Ullerslev  Ingen kommunal vandforsyning 63351100
6 Ullerslev Søndre Vandværk Hindemaevej 62 A 5540  Ullerslev  Per Jan Edelweiss 65351990
   Antal: 6                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Ullerslev Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.