Vandværker i Thisted Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Amtoft Vandværk Gl. Feggesundvej 92 7742  Vesløs  Aase Stausbøl 51326320
2 Hillerslev Vandværk Ballerumvej 199 7700  Thisted  Kurt Petersen 51759175
3 Nors Vandværk Dalen 19, Nors 7700  Thisted  Thorsten Balle 22911872
4 Nr. Vorupør Vandværk Fiskervej 1 7700  Thisted  Tonny Sørensen 97938322
5 Skjoldborg Vandværk Kallerupvej 2 7700  Thisted  Henrik Larsen 96186065
6 Snedsted Vandværk Nyvej 4 7752  Snedsted  Ib Overgaard 97933069
7 Sønderhå Vandværk Bydamsvej 14 7752  Snedsted  Søren K. Sørensen 97939087
8 Thisted Drikkevand A/S Silstrupvej 12 7700  Thisted  Vandforsyningen 88917777
9 Tved Vandværk Hanstholmvej 73 7700  Thisted  Sten Iversen 97981732
10 Vesløs Vandværk Vesløs Stationsvej 15 7742  Vesløs  Knud Jørgen Kristoffersen 97993425
11 Vester Vandet Vandværk Lien 14 7700  Thisted  Jens Kanstrup 97977065
12 Vildsund Vandværk Vildsundvej 31 7700  Thisted  Henry Hansen 97931259
13 Øsløs Vandværk Vejlevej 11 7742  Vesløs  Tage Yde 97993598
14 Østerild Vandværk Granitvej 6 7700  Thisted  Henrik Frost 23260472
   Antal: 14                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Thisted Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.