Vandværker i Thisted Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Amtoft Vandværk Gl. Feggesundvej 92 7742  Vesløs  Aase Stausbøl 51326320
2 Nors Vandværk Dalen 19, Nors 7700  Thisted  Thorsten Balle 22911872
3 Skjoldborg Vandværk Kallerupvej 2 7700  Thisted  Henrik Larsen 96186065
4 Snedsted Vandværk Nyvej 4 7752  Snedsted  Ib Overgaard 60453929
5 Sønderhå Vandværk Bydamsvej 14 7752  Snedsted  Niels Henrik Hove 97939087
6 Thisted Drikkevand A/S Silstrupvej 12 7700  Thisted  Vandforsyningen 88917777
7 Tved Vandværk Hanstholmvej 73 7700  Thisted  Kjeld K. Jensen 22950893
8 Vesløs Vandværk Vesløs Stationsvej 15 7742  Vesløs  Knud Jørgen Kristoffersen 40573425
9 Vildsund Vandværk Vildsundvej 31 7700  Thisted  John Larsen 97931259
10 Vorupør Vandværk Fiskervej 1 7700  Thisted  Tonny Sørensen 24417911
11 Øsløs Vandværk Vejlevej 11 7742  Vesløs  Ole Mommer 22248148
12 Østerild Vandværk Granitvej 6 7700  Thisted  Jens Westergaard 21941625
   Antal: 12                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Thisted Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.