Vandværker i Sydlangeland Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Humble Vandværk Ristingevej 33A 5932  Humble  Arne Egelund 20330508
2 Sydlangeland Vandforsyning Vågebjergvej 5 B 5932  Humble  Langeland Forsyning A/S 63516800
   Antal: 2                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Sydlangeland Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.