Vandværker i Svendborg Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Bjerreby Vandværk Bjerrebyvej 91 5700  Svendborg  Ole Jørgensen 62541303
2 Hvidkilde Vandværk Fåborgvej 260 5700  Svendborg  Hvidkilde Godskontor 62210545
3 Skaarup Vandværk Nørremarken 22 5881  Skårup  Frede Jensen 62231790
4 Svendborg Vand Ryttermarken 21 5700  Svendborg  Gry Tully 63215515
5 Tved Vandværk Bülowsvej 22 5700  Svendborg  Poul Søresen 62214753
6 Vindeby Vandforsyning Jens Munks Vej 2 5700  Svendborg  Jacob Tjørnved Davidsen 62226430
   Antal: 6                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Svendborg Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.