Vandværker i Struer Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Bremdal Vandværk Bremdalvej 11 7600  Struer  Jens Aage Madsen 97842523
2 Hjerm Vandværk Dalbyvej 5 7560  Hjerm  Gustav Madsen 97464082
3 Humlum Vandværk Grønnevej 2 7600  Struer  Egon Kristensen 30336207
4 Livbjerggård Vandværk Bjerregårdsparken 42 7560  Hjerm  Ernst Klogborg 97464111
5 Struer Forsyning Vand A/S Jyllandsgade 1 7600  Struer  Allan Christensen 96842230
6 Venø Vandværk Riisvej 11, Venø 7600  Struer  Rinn Rantzau 97868070
   Antal: 6                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Struer Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.