Sp��ttrup Kommune er ikke registreret!

Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Sp��ttrup Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.