Vandværker i Sallingsund Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Durup Vandværk Møllevej 10, Durup 7870  Roslev  Hans Kristensen 20622211
2 Glyngøre Vandværk Følvigvej 7, Vile 7870  Roslev  Thorvald Mortensen 97731170
3 Hjerk-Harre Vandværk Dalstrupvej 6, Harre 7870  Roslev  Torben Svenningsen 97571865
4 Roslev Vandværk Ilbjergvej 1 7870  Roslev  Karl Ejner Majlandt 97572013
5 Sallingsund Kommune Anlægsgade 34, Durup 7870  Roslev  Ingen kommunal vandforsyning 99763000
6 Vester Hjerk Vandværk Gl. Skivevej 37 7870  Roslev  Carsten Ushus 97571719
   Antal: 6                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Sallingsund Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.