Vandværker i Ryslinge Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Gislev Vandværk Holmevej 4 5854  Gislev  Christina Skavenborg 62291121
2 Kværndrup Vandværk Kalkbrænderivej 17 5772  Kværndrup  Gitte Østbjerg 62272101
3 Ryslinge Kommune Graabjergvej 3 A 5856  Ryslinge  Ingen kommunal vandforsyning 62671110
4 Ryslinge Vandværk Brinken 5 5856  Ryslinge  Frode Iversen 626711914
   Antal: 4                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Ryslinge Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.