Vandværker i Purhus Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Asferg Vandværk Rødkælkevej 5, Asferg 8990  Fårup  Svend Aage Nielsen 86401372
2 Gassum Vandværk Østervænget 11, Gassum 8981  Spentrup  Bernt Nielsen 86478129
3 Kousted Vandværk Ørrildvej 66, Kousted 8920  Randers NV  Henning Elfving 86443243
4 Purhus Kommunale Vandværker Bakkevænget 16 8990  Fårup    87826700
5 Sønderbæk Vandværk Nørbækvej 15, Sønderbæk 8900  Randers  Niels Kragh 86454350
6 Ø. Bjerregrav Vandværk Grovebakken 4. 0. 8900  Randers  Jacob Kjeldsen 86454750
7 Ålum Vandværk Dalen 6, Ålum 8900  Randers  Freddy Rasmussen 86466263
   Antal: 7                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Purhus Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.