N��rre-Rangstrup Kommune er ikke registreret!

Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
N��rre-Rangstrup Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.