Vandværker i Munkebo Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Munkebo Kommunale Vandforsyning Bycentret 302 5330  Munkebo    65974108
   Antal: 1                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Munkebo Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.