Vandværker i Middelfart Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Middelfart Kommune Langelandsvej 22 5500  Middelfart  Kommunal Vandforsyning 63411858
2 Skrillinge-Russelbæk Vandværk Solskinsvænget 10 5500  Middelfart  Henning Larsen 64417212
3 Strib Vandværk Postboks 437 5500  Middelfart  Palle Christensen 64406167
4 Vejlby Fed Vandværk Munkegårdvej 28 5500  Middelfart  Egon Sørensen 24453933
   Antal: 4                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Middelfart Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.