Vandværker i Langeskov Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Langeskov Kommune Grønvej 11 5550  Langeskov  Ingen kommunal vandforsyning 63382800
2 Langeskov Vandværk Sanderumvej 16 5250  Odense SV  Energi Fyn 70131900
   Antal: 2                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Langeskov Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.