Vandværker i Kjellerup Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Almtoft-Kjellerup Vandværk Søndergade 137 8620  Kjellerup  Poul Christensen 86881286
2 Almtoft-Kjellerup Vandværk Tværgade 4 8620  Kjellerup  I/S Fælleskontoret 86881390
3 Ans Vandværk Lyngbakkevej 36 8643  Ans By  Jan Thorsen Hansen 86870739
4 Aunsbjerg Gods Vandværk Aunsbjergvej 2 C 8620  Kjellerup  Holger Preetzmann 86667062
5 Duelund Østre Vandværk Duelundvej 7 8620  Kjellerup  John Papsø 86883213
6 Grønbækhuse Vandværk Grønbækhusevej 3 8643  Ans By  Torben Fyrsterling 86886306
7 Haurbak Vandværk Vinderslevholmvej 52 8620  Kjellerup  Poul Jensen 86888533
8 Kjellerup Kommune Agertoften 2 8620  Kjellerup  Ingen kommunal vandforsyning 87700700
9 Knudstrup Vandværk Grågårdevej 6, Thorning 8620  Kjellerup  Lars Maretti 24827942
10 Levring Vandværk Bygaden 19 8620  Kjellerup  Bent Ole Domino 21251511
11 Neder Hvam Vandværk Sølunden 17, Hvam 8620  Kjellerup  Kenneth Petersen 61273122
12 Nørskovlund Vandværk Spolsmosevej 6, Nørskovlund 8620  Kjellerup  Jørgen Jensen 86886360
13 Pederstrup Vandværk Pederstrupvej 66 8620  Kjellerup  Lars Arhøj 86888430
14 Roe Vandværk Ømosevej 48 8643  Ans By  Leo Østergaard 86870185
15 Sjørslev-Demstrup Vandværk Elsborgvej 14 8620  Kjellerup  Ivan Sørensen 86667836
16 Thorning Vandværk Munkemarken 21 8620  Kjellerup  Harald Pehrson 86880476
17 Vinderslev Vandværk Hauerbakvej 19 8620  Kjellerup  Niels Brink 86888222
   Antal: 17                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Kjellerup Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.