Vandværker i Hundested Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Halsnæs Kommunale Vandforsyning Nørregade 61 3390  Hundested  Se Halsnæs Vandforsyning 47967000
2 Halsnæs Vandforsyning Ullerød Skovvej 20 3390  Hundested  Henrik Blomhøj 47991203
3 Torplille-Ullerup Vandværk Ullerup Skovvej 20 3390  Hundested  Erik Arvin 47981203
   Antal: 3                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Hundested Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.