Vandværker i Holmegaard Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Dysted Vandværk Gambakkevej 18 4684  Holme-Olstrup  Hans Jørgen Andersen 55562122
2 Fensmark Vandværk Elmevej 2 4684  Fensmark  Flemming Hansen 23232501
3 Gødstrup Vandværk Gødstrupvej 19 4684  Holme-Olstrup  Frede Kristiansen 55562251
4 Holmegaard Kommune Holmegaardsvej 4 4700  Næstved  Ingen kommunal vandforsyning 55532700
5 Holme-Olstrup Vandværk Stationsvej 30 4684  Holme-Olstrup  Leif Andreasen 55563001
6 Kalby Vandværk Kalbyvej 28 4684  Holme-Olstrup  Johan Cordua 55562677
7 Nr. Tvede Vandværk Nr. Tvedevej 16 4684  Holme-Olstrup  Bjarne Søndergård  
8 Ravnstrup Vandværk Ravnstrupvej 3 A 4684  Holme-Olstrup  Egon Jensen 55562002
9 Sørup Vandværk Sørupvej 18, Boserup 4684  Holmegaard  Leif Frøsig 40251060
10 Toksværd Vandværk Thyrasvej 25, Toksværd 4684  Holme-Olstrup  Claus Spens 53838809
   Antal: 10                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Holmegaard Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.