Vandværker i Hasle Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Bornholms Vandforsyning Toftelunden 1 3790  Hasle  Forsyningsvirksomheden 56922411
2 Klemensker Vandværk Dammegårdsvej 7 3782  Klemensker  Ingvar Olsen 51251168
3 Vang Vandværk Kirkevej 18 3790  Hasle  Claus Larsen 56969280
   Antal: 3                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Hasle Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.