Vandværker i Hammel Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Anbæk Vandværk Engvej 26, Anbæk 8450  Hammel  Bent Jensen 86962696
2 Aptrup Vandværk Stenhøjvej 15, Aptrup 8450  Hammel  John Rowedder 86963437
3 Brundt Vandværk Brundtvej 12, Lyngå 8370  Hadsten  Christian Nydam Jensen 86981294
4 Farre Bys Vandværk Buen 5 8472  Sporup  Poul Erik Nielsen 86968224
5 Farre Marks Vandværk Farre Hedevej 25 8472  Sporup  Britt K. Petersen 86968205
6 Godthåb Vandværk Skanderborgvej 228 8472  Sporup  Lars Andersen 86968380
7 Hammel Kommune Torvegade 7 8450  Hammel  Ingen kommunal vandforsyning 87621100
8 Hammel Vandværk Sallvej 101 8450  Hammel  Finn Kjær 86961080
9 Haurum Vandværk Nørretoften 16, Haurum 8450  Hammel  Erik Frandsen 86964409
10 Lading Vandværk Elhøjvej 49 8471  Sabro  Olav Basse 20988384
11 Røgen Vandværk Toustrupvej 10, Røgen 8472  Sporup  Arne Lambertsen 86968355
12 Sall Vandværk Sall Hedevej 25 8450  Hammel  Mads Nielsen 86965707
13 Skjød Vandværk Bygaden 15 8450  Hammel  Bjarne Andersen 86960286
14 Svenstrup Vandværk Vadstrupvej 180, Svenstrup 8450  Hammel  Hans Jørgen Bech 86963271
15 Sølvsten Vandværk Sølvstenvej 26 8450  Hammel  Søren Westermann 86960260
16 Toustrup St. Vandværk Toustrup Stationsvej 25 8472  Sporup  Svend Nykjær 86968199
17 Voldby Vandværk Jens Madsensvej 4, Voldby 8450  Hammel  Christian Drivsholm 86965417
   Antal: 17                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Hammel Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.