Vandværker i Haarby Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Brydegård og Omegns Vandværk Brydegaardsvej 24 5683  Haarby  Finn Østerby 64771002
2 Faldsled Vandværk Violstræde 15, Falsted 5642  Millinge  Helge Blom Andersen 62681316
3 Haarby Kommune Møllevej 2 5683  Haarby  Ingen kommunal vandforsyning 63733300
4 Haarby Vandværk Algade 6 5683  Haarby  Jesper Jensen 64733126
5 Jordløse Vandværk Søbro Løkker 24 5683  Haarby  PLennart Dahlqvist 30504043
   Antal: 5                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Haarby Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.