Vandværker i Grenaa Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Allelev Vandværk Revnvej 48, Allelev 8570  Trustrup  Peter Jakobsen 86339292
2 Alsø Vandværk Kirkebakken 3 8500  Grenå  Jørn Nielsen 86331590
3 Anholt Vandværk Østervej 22 8592  Anholt  Kommunalt Vandværk 86319165
4 Glatved Vandværk Glatvedvej 56 8444  Balle  Poul Åge Jakobsen 86337526
5 Grenaa Kommunale Vandforsyning Torvet 3 8500  Grenå  Jesper G. Brødsgaard 51345834
6 Hesselager Vandværk Hesselager 10 8500  Grenå  Arne Nielsen 86331727
7 Homå Vandværk Damkærvej 45 8500  Grenå  Jørgen Katholm 86331591
8 Kristiansminde Vestre Vandværk Kristiansmindevej 9 8500  Grenå  Gunnar Eilsersen 86323796
9 Vejby Vandværk Søren Quistsvej, Ålsø 8500  Grenå    86331528
10 Ålsrode Vandværk Toftevej 18, Ålsrode 8500  Grenå  Palle Søndergaard 86331841
11 Ålsø Vandværk Kirkebakken 12, Ålsø 8500  Grenå  Per Gentsch 86331737
   Antal: 11                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Grenaa Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.