Vandværker i Glostrup Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Glostrup Kommunale Vandforsyning Kildevej 7 2600  Glostrup  Teknisk Forvaltning 43960801
   Antal: 1                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Glostrup Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.