Vandværker i Gladsaxe Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Nordvand A/S Ørnegårdsvej 17 2820  Gentofte  Gladsaxe Vand 39456700
   Antal: 1                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Gladsaxe Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.