Vandværker i Frederikssund Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Frederikssund Kommune Torvet 2 3600  Frederikssund  Ingen Kommunal vandforsyning 47351000
2 Græse Vandværk Kirkestræde 9 3600  Frederikssund  47314016
3 Oppe Sundby Vandværk Roskildevej 157 3600  Frederikssund  Niels Groth 47312878
4 Sigerslev Øster Vandværk Græsevej 4 3600  Frederikssund  Mogens Albrektsen 47314414
5 Sigerslevvester Vandværk Ullemosevej 7 3600  Frederikssund  Søren Nielsen 47311643
6 St. Rørbæk Vandværk Morbærvænget 10 3600  Frederikssund  Christian Mortensen 40581581
7 Strandvænget Vandværk Strandvænget 27 3600  Frederikssund  Ove Nielsen 47313389
8 Aabjerg Vandværk Åbjergvej 10 3600  Frederikssund  Ragna Weidinger 47314900
   Antal: 8                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Frederikssund Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.