Vandværker i Frederiksberg Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Frederiksberg Forsyning Stæhr Johansensvej 38 2000  Frederiksberg  Vandforsyningen 38185100
   Antal: 1                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Frederiksberg Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.