Vandværker i Ejby Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Balslev Vandværk Fyrstegyden 3 5592  Ejby  Arne Eriksen 64423664
2 Brenderup Vandværk Gartnervej 22 5464  Brenderup Fyn  Peder Thorsen 64441886
3 Bubbel Vandværk Æblegyden 3 5592  Ejby  Jørn Rasmussen 64461212
4 Ejby Kommune Anlægsvej 4 5592  Ejby  Ingen kommunal vandforsyning 64461370
5 Ejby Vandværk Nr. Åbyvej 16 5592  Ejby  Poul Sørensen 64461017
6 Ejby Vandværk Nørregade 21A 5592  Ejby  Knud Larsen 64461421
7 Emtekær-Tanderup Vandværk Blaakildevej 32, Nakke 5592  Ejby  Holger Strøjer Hansen 64781266
8 Fjelsted Vandværk Sletterødvej 3 5463  Harndrup  Erling Busse Rasmussen 64881041
9 Gelsted Vandværk Tornhøjvangen 21 5591  Gelsted  Mads H. Christoffersen 29711210
10 Gelsted-Tårup Vandværk Dyregårdsvej 2 5591  Gelsted  John Trædholm 54491813
11 Harndrup Vandværk Broholmvej 4 5463  Harndrup  Niels Ulrik Thrane 64881451
12 Holse-Ore Vandværk Middelfartsvej 88 5400  Bogense  Jørgen Munkegaard 22381082
13 Husby Vandværk Lillegade 33, Husby 5592  Ejby  Poul Arne Hansen 64781550
14 Indslev Vandværk St. Landevej 14 5580  Nørre Åby  Niels Bang Olsen 64421592
15 Kingstrup Vandværk Lungeskovvej 26 5591  Gelsted  Ole Krogh Petersen 64492085
16 Lunghøj Vandværk Dalbrovej 10 5591  Gelsted  Kim Lund 64491082
17 Mejlskov Vandværk Rosenvænget 6 5400  Bogense  Keld Sørensen 64442095
18 Nørre Aaby Vandværk Rolighedsvej 24 5580  Nørre Aaby  Kaj Andersen 61300843
19 Rørup & Omegns Vandværk Ålsbovej 12 5560  Aarup  John Persson 64431443
20 Skovsgårde og Omegns Vandværk Møllegyden 69, Gamby 5471  Søndersø  A. C. Larsen 64831136
21 Ørslev Vandværk Skovbovej 6 5592  Ejby  Peter Nørgaard 64461631
   Antal: 21                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Ejby Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.