Vandværker i Broager Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Broager Kommune Allegade 4 6310  Broager  Ingen kommunal vandforsyning 74441033
2 Broager Vandværk Østergade 21 6310  Broager  Kresten Petersen 74442107
3 Dynt Gammelgab Vandværk Skeldevej 29, Gammelgab 6310  Broager  Andraes Hansen 74441721
4 Egernsund Vandværk Kystvej 6 A 6320  Egernsund  Bjarne Bohsen 74440886
5 Iller Vandværk Iller 6310  Broager  Poul Lorenzen 74441663
6 Skelde Vandværk Østerballe 4, Skelde 6310  Broager  Jørgen Vestergaard 74440697
7 Skodsbøl Vandværk Nejs Møllevej 8, Skodsbøl 6310  Broager  Ingolf Nielsen 74440307
8 Vemmingbund Vandværk Løkkevænget 14 6400  Sønderborg  Mogens Søholm Bennetsen 23208625
   Antal: 8                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Broager Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.