Vandværker i Brande Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Blåhøj St. By Vandværk Buelundvej 5, Blåhøj St. by 7330  Brande  Jørgen Hansen 75345017
2 Brande Kommune Centerparken 1 7330  Brande  Ingen kommunal vandforsyning 97181200
3 Brande Vandværk Blichersvej 26 7330  Brande  John Nielsen 97180330
4 Gl. Blåhøj Bys Vandværk Sønder Ommevej 105 7330  Brande  Ejnar Brandt Petersen 75345401
5 Gl. Blåhøj Vandværk Sdr. Ommevej 105 7330  Brande  Ejnar Brandt Pedersen 75345401
6 Uhre Vandværk Toften 13 7330  Brande  Jørgen Søndergård 97187208
   Antal: 6                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Brande Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.