Vandværker i Blaabjerg Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Blaabjerg Kommunale Vandværk Torvet 5 6830  Nørre-Nebel  Teknik & Miljøafdelingen 75288344
2 Grærup Vandværk Mosevænget 31 6580  Vamdrup  Poul Erling Duus 75583355
3 Klinting Vandværk Skovvej 10 6830  Nr. Nebel  Jens Kruse Madsen 75289144
4 Outrup Vandværk Torbølvej 41 6855  Outrup  Frede Lauridsen 75251588
   Antal: 4                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Blaabjerg Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.