Vandværker i Billund Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Billund Vand & Energi Grindsted Landevej 40 7200  Grindsted  - se hjemmesiden 76502700
2 Vorbasse Vandværk Skjoldbjergvej 7 6623  Vorbasse  Aage Schmidt 75333915
   Antal: 2                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Billund Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.