Vandværker i Aulum-Haderup Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Aulum Vandværk Rugbjergvej 3 7490  Aulum  97472415
2 Aulum-Haderup Kommune Østergade 5 7490  Aulum  Ingen kommunal vandforsyning 97472666
3 Feldborg Vandværk Ahornvej 6, Feldborg 7540  Haderup  Inger Nielsen 97454215
4 Herrup Vandværk Fuglebakken 33, Herrup 7830  Vinderup  Karsten Krog 31494883
   Antal: 4                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Aulum-Haderup Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.