Vandværker i Allinge-Gudhjem Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Bornholms Vandforsyning Svalhøjvej 13 3790  Hasle  Allinge- Gudhjem og Hasle 56480500
2 Tejn Vandværk Smedeløkken 8, Tejn 3770  Allinge  Knud Erik Jensen 56480846
3 Østerlars Vandværk Stavsdalvej 21 3760  Gudhjem  Lone Kofoed 22598141
4 Østermarie Vandværk Spurvevej 2.1 3751  Østermarie  Birger Skov 56472330
   Antal: 4                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Allinge-Gudhjem Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.