Vandværker i Albertslund Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Albertslund Kommune Gadagervej 23 2620  Albertslund  Vandforsyningen 43646063
2 Herstedøster Vandværk Herstedøstergade 44 2620  Albertslund  Gerhard Grøn 43631203
3 Risby Vandværk Ledøjevej 30 2620  Albertslund  John Schmidt 43622750
   Antal: 3                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Albertslund Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.