Vandværker i Aaskov Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Fjelstervang Vandværk Rolighedsstræde 12 6933  Kibæk  Bjarne Vestergaard 97166203
2 Fjelstrup Øst Vandværk Fjelstrupvej 5 6933  Kibæk  Berit Melgaard 97191988
3 Karstoft Vandværk Blåhøjvej 5, Karstoft 6933  Kibæk  Leif Bødker 29128547
4 Kibæk Vandværk Kastaniealle 20 6933  Kibæk  Torben Madsen 20865649
5 Sandet Vandværk Sandetvej 18 7270  Stakroge  Jørgen Jørgensen 75347056
6 Sdr. Felding Vandværk Præstevænget 29 7280  Sønder-Felding  Johs. Støttrup 97198285
7 Skarrild Vandværk Skovvænget 2 6933  Kibæk  Vagn Knudsen 97196398
8 Stakroge Vandværk Sønderbyvej 2 7270  Stakroge  Lars Svendsten 75347302
9 Åskov Kommune Solbakken 30 6933  Kibæk  Ingen kommunal vandforsyning 97191300
   Antal: 9                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Aaskov Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.