Vandværker i Aakirkeby Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Lobbæk Vandværk Vandværksvej 8 3720  Åkirkeby  Martin Larsen 23459397
2 Pedersker Vandværk Pederskervejen 110 3720  Åkirkeby  Bent Munk 56978314
3 Sømarkens Vandværk Strandvej 1 3720  Åkirkeby  Anders Jensen 40418256
   Antal: 3                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Aakirkeby Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.