Tilmelding af Vandværk

 

Der beregnes intet tilmeldingsgebyr i indkøringsperioden omfattende 1998 og 1999, og der beregnes heller intet transaktionstillæg i samme periode.

Der forbeholdes dog ret til at ændre denne praksis, hvis antallet af transaktioner (d.v.s. måleraflæsninger, flyttemeddelelser o.lign) måtte overstige 500 stk. pr. år i vandværket.

Efter indkøringsperioden, d.v.s. fra den 1. januar 2000 beregnes et tilslutningsgebyr på kr. 250 pr. år med tillæg af 1,75 kr. pr. afsendt måler/flyttetransaktion i dette år. De nævnte priser er excl. moms.

Se endvidere mulighederne for oprettelse af en vandværks hjemmesidedkVAND fællesserveren eller etablering af link til vandværkets hjemmeside på en anden server.


Udfyld venligst tilmeldingsskemaet og afslut med at sende dette til dkVand.

Vandværk:
Kontakt:
Adresse:
Post/By:
Telefon Email:
Vandværket har forbrugere i følgende kommuner:
Kommune-1:
Kommune-2:
Vandværket er nedlagt

Navnet på den oplyste kontaktperson er:

Vandværkets formand eller direktør
Vandværkets kasserer eller forretningsfører
Et andet bestyrelsesmedlem i vandværket
Den tilsynsførende for vandværket (vandpasser)
En person med tilknytning/kendskab til vandværket
Vi er ca. forbrugere i vandværket.

Jeg er:

- den ovenfor oplyste kontaktperson
- et medlem af vandværkets bestyrelse
- en person med tilknytning/kendskab til vandværket
Mit telefonnummer er:

Evt. tilmelding:

dkVAND måleroplysning
dkVAND hjemmeside på fællesserver
dkVAND hjemmeside på anden server
Nuværende hjemmeside:

Evt. supplerende bemærkninger:

        

NB: De registrerede vandværksoplysninger opdateres månedligt med de indberettede data, hvortil dog skal bemærkes, at oplysninger indberettet af personer med kendskab/tilknytning til vandværket vil blive verificerede ved kontakt til den oplyste kontaktperson, før den nuværende registrering ændres.

Det er nu muligt at levere måleraflæsningerne opsamlet i en målerdatafil til download og efterfølgende import i vandværkets forbrugerafregningssystem.
Se beskrivelsen på Winko Softwares hjemmeside og prislisten her.Målerregistreringer og flyttemeddelelser.

Som en service for vandværkerne får forbrugerne mulighed for via dkVAND at sende en målerregistrering med eventuel anmodning om udfærdigelse af en flytteopgørelse.

Forbrugeren fremfinder hurtigt via Danmarkskortet sit vandværk, indtaster måleroplysningerne og afsender disse til vandværkets postkasse.
De afsendte målerdata gemmes i en såkaldt cookie på forbrugerens harddisk, hvorfra de fremhentes ved en senere målerregistrering. D.v.s. at forbrugeren anden gang blot skal indtaste den nye aflæste målerstand.

Forbrugeren kan med andre ord anvende dkVAND til at holde styr på sine aflæsninger og vandforbrug, og måleraflæsningssystemet er således planlagt udvidet til at omfatte flere målere pr. forbruger, herunder registrering af varme og el via genvej til dkVARME og dkEL systemerne.

Det er i registeret afsat plads til èn kontaktperson med èn adresse og èt telefonnummer, som typisk kunne være formandens, vandpasserens eller kassererens.

Hvis vandværket ønsker at åbne for muligheden for at forbrugerne fremsender måleroplysninger via internettet, bør email-adressen så vidt muligt være kassererens.

Vandværksoplysningerne indeholder endvidere så vidt muligt navn, adresse og telefonnummer til en kontaktperson i vandværket (typisk formand, kasserer eller vandpasser).


Link til hjemmeside fra dkVAND.

Når forbrugeren via Danmarkskortet har fundet frem til sit vandværk, er der foruden mulighed for at sende en måleraflæsning til vandværket, og mulighed for at springe til vandværkets hjemmeside ved klik på vandværkets navn.

Vandværkets hjemmeside vil almindeligvis indeholde et takstblad og oplysninger af almen interesse for forbrugerne, herunder navne og adresseoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne. Der vil i en hjemmeside ingen restriktioner være med hensyn til hvor mange emailadresser der kan oprettes.

Registrering af en link til vandværkets hjemmeside koster ikke noget.

Vandværker tilbydes plads på dkVAND fællesserveren for kr. 500 pr. kvartal for en standard hjemmeside omfattende en link til samme fra dkVAND.
Adressen til en sådan hjemmeside kan eksempelvis være: dkvand.dk/vv/skovby

Winko Software tilbyder som en nyhed i samarbejde med Fonder Design udvikling og support af professionelle hjemmesider til vandværker, hvor Winko Software udfører hjemmesider med dataregistreringer og Fonder Design tilfører de enkelte hjemmesider et professionelt design med et vand/miljøteknisk indhold. Tryk på knappen "Hjemmesider" for supplerende oplysninger om dette tilbud.

 

Endvidere kan tilbydes plads på egen server med eget domænenavn for kr. 1.500 pr. kvartal. En sådan hjemmeside vil kunne adresseres: www.skovbyvv.dk.
Registrering af domænenavnet er ikke indbefattet i prisen.

Winko Software kan tilbyde webmastering af hjemmesider på egen vandværksserver for kr. 800 årligt omfattende 2 årlige opdateringer af standard indholdet.