Brugt udstyr - køb/salg/bytte

Blev der indkøbt for mange målerbrønde, er en pumpe udskiftet med en større model eller var printeren et fejlkøb
- er her muligheden for at finde en køber til det overskydende og/eller let brugte udstyr.
    Står I lige og mangler 100 meter PEL-rør, eller har I brug for en affugter med et lidt lavere strømforbrug
- er det også muligt at indrykke en efterlysning eller foreslå en byttehandel.

Det er gratis for vandværker, varmeværker og andre forsyningsselskaber at indrykke en annonce.
  
 Måler udstyr (2688) - Målerbrønde, forbrugsmålere og flowmålere.
 Rør & fittings (7) - Rør og ledninger, stophaner, ventiler, muffer.
 Pumper (13) - Dykpumper, doseringspumper og pumpe udstyr.
 Beholdere (4) - Kedler, tanke, kar samt tilbehør til beholdere.
 El udstyr (8) - Motorer, turbiner, generatorer, dynamoer, el-tavler.
 Instrumenter (49) - Lækagesøgningsudstyr, tryk- og dybdemålere m.v.
 Edb udstyr (7) - PC’er, printere, scannere, software og SRO-udstyr
 Andet udstyr (14) - Affugtere, ventilations-, iltning- og rensningudstyr.
 Diverse (11) - Andre artikler og materialer.

  NYE = Annoncer indrykket indenfor de sidste 3 dage.

En annonce arkiveres automatisk efter 30 dage regnet fra oprettelsesdagen.
Hvis en efterlysning ikke gav resultat, prøv da Leverandørregisteret, hvor I vil kunne finde en leverandør af nyt udstyr - som måske vil tage det let brugte i bytte.

Leverandørregisteret kan i øvrigt også anvendes til indsamling af tilbud på en ny boring eller et komplet vandværksanlæg fra flere leverandører på én gang.


Forslag til nye eller reviderede "Brugt udstyrs kategorier" kan sendes til Webmaster.