Vandværker i Svendborg Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Bjerreby Vandværk Bjerrebyvej 91 5700  Svendborg  Ole Jørgensen 62541303
2 Bøsøre Vandværk Åhusene 9 5871  Frørup  Anders Skriver 62252710
3 Gudbjerg Vandværk Byvej 63 5892  Gudbjerg  Helmuth Nielsen 62253588
4 Gudme Vandværk Sdr. Søvej 13 5884  Gudme  Henrik W. Jørgensen 26801786
5 Hesselager Kirkebys Vandværk Skolevej 32 5874  Hesselager  Thomas Lundgren 62254020
6 Hesselager Stationsby Vandværk Tjørnevej 7 5874  Hesselager  Elo Nellemann 62252233
7 Hundstrup Vandværk Sterrebyvej 11 5762  Vester Skerninge  Jes Tilsted 23362958
8 Hvidkilde Vandværk Fåborgvej 260 5700  Svendborg  Hvidkilde Godskontor 62210545
9 Lundeborg Vandværk Mumleby 6 5874  Hesselager  Jørgen Grønbech 62254466
10 Ollerup Vandværk Sømarken 155, Ollerup 5762  Vester Skerninge  Aksel Pedersen 21453410
11 Oure Vandværk Landevejen 139 5883  Oure  Hans Georg Hansen 62281442
12 Skaarup Vandværk Nørremarken 22 5881  Skårup  Frede Jensen 62231790
13 Svendborg Vand Ryttermarken 21 5700  Svendborg  Gry Tully 63215515
14 Tved Vandværk Bülowsvej 22 5700  Svendborg  Poul Søresen 62214753
15 Ulbølle Vandværk Fåborgvej 121 5762  Vester Skerninge  Steen Ladefoged 62243737
16 Vester Skerninge Vandværk Møllemarken 9 5762  Vester Skerninge  Mogens Find 62243477
17 Vindeby Vandforsyning Jens Munks Vej 2 5700  Svendborg  Jacob Tjørnved Davidsen 62226430
   Antal: 17                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Svendborg Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.