Vandværker i Stevns Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Arnøje Vandværk Vibevej 19 4652  Hårlev  John Valeur 56501445
2 Bakkehældets Vandværk Sognevej 10 4600  Køge  Jan Flemming Hansen 21248625
3 Bjælkerup Vandværk Møllevænget 10 4660  St. Heddinge  Alex Ingemann Jensen 56503328
4 Bækager Vandværk Tåstrupvej 3 4652  Hårlev  Jan Hellstrøm 56501279
5 Frøslev Vandværk Branddamsvej 6, Frøslev 4660  Store-Heddinge  Claus Høgenhaug 40351545
6 Gjorslev Vandværk Gjorslevvej 20 4660  Store-Heddinge  Testorf, Gjorslev Godskontor 56506245
7 Havnelev Vandværk Boestoftevej 33 4673  Rødvig  Hans Jørgen Jensen 56508337
8 Hellested Vandværk Peder Syv Vej 12, Hellested 4652  Hårlev  Henry Andersen 56501452
9 Holtug Vandværk Holtug Linievej 31 4660  St. Heddinge  Knud Martin Hall 56521012
10 Højerup Vestre Vandværk Afskæringen 3, Højerup 4660  Store-Heddinge  Sven Frederiksen 56503656
11 Haarlev Vandværk Himlingøjevej 31 4652  Hårlev  Henrik Petersen 56288410
12 Karise Vandværk Elmevej 8 4653  Karise  Søren Kristensen 70702407
13 Klippinge Vandværk Lykkebrovej 8 4672  Klippinge  Ebbe Stub 56578684
14 Korsnæbsvejens Vandværk Korsnæbsvej 37 4673  Rødvig  Jørn Olsen 56502319
15 Lille Heddinge Vestre Vandværk Malervej 1, Lille Heddinge 4673  Rødvig-Stevns  Henning Olsen 56507049
16 Lyderslev Vandværk Vandrigsvej 18 4660  Store-Heddinge  Bent Krogsgaard 56508339
17 Magleby Vandværk Vandværksvej 4, Magleby 4672  Klippinge  Ole Olsen 56578491
18 Møllemarkens Vandværk Møllerækken 12, Valløby 4600  Køge  Poul Petersen 56266594
19 Renge Vandværk Østergårdsvej 9, Renge 4660  Store-Heddinge  Jørgen R. Nielsen 56502521
20 Rødvig Vandværk Skansevej 1 4673  Rødvig  Uffe Haugaard 56506750
21 Sigerslev Vandværk Byenden 14 4660  St. Heddinge  Tommy Bagger Andersen 56502747
22 Skovrækkens Vandværk Skovrækken 23, Vallø 4600  Køge  Jens Kaj Brinch 56267626
23 Skørpinge Vandværk Toftemosevej 4, Skørpinge 4673  Rødvig Stevns  Niels Jørgen Skindersø 56506720
24 St. Torøje-Smerup Vandværk Præstemarksvej 19 4653  Karise  Jørgen Nielsen 56710228
25 St. Tårnby Vandværk Tjørnevej 4 4652  Hårlev  Ancher Olsen 56267663
26 Store Heddinge Vandværk Rådhuspladsen 4 4660  Store Heddinge    56561800
27 Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A 4600  Køge  Hans Grøn Sørensen 56267287
28 Strøby Ladeplads Vandværk Spurvegården 8, 1. th 2650  Hvidovre  Erik Holde Frandsen 36482906
29 Strøby Vandværk Klippingevej 10 4671  Strøby  Preben Andersen 56577710
30 Tommestrup Vandværk Tommestrupvej 14 4660  Store-Heddinge  Willy Sørensen 56502094
31 Tåstrup Vandværk Tåstrupvej 31 4672  Klippinge  Jens H. Jensen  
32 Vallø Bys Vandværk Vandværksvej 1 4600  Køge  Steffen Jacobsen 56266055
33 Vallø Kommune Hovedgaden 46 4652  Hårlev  Ingen kommunal vandforsyning 56297575
34 Varpelev Vandværk Varpelev Bygade 14 4652  Hårlev  John Christensen 56578066
   Antal: 34                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Stevns Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.