Vandværker i Rudersdal Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Birkerød Vandværk Biskob Svanesvej 16 3460  Birkerød  Henning Saabøll 45811023
2 Søllerød Kommunale Vandværk Øverødvej 2 2840  Holte  Teknisk Forvaltning 45466000
   Antal: 2                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Rudersdal Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.