Vandværker i Bornholm Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Balka Strand Vandværk Vestre Strandvej 23 3730  Nexø  Jens Hågensen 56493931
2 Boderne Vandværk Søndre Landevej 156, Aaker 3720  Åkirkeby  Henrik Jespersen 56975445
3 Bornholms Vandforsyning Svalhøjvej 13 3790  Hasle  Allinge- Gudhjem og Hasle 56480500
4 Bornholms Vandforsyning Toftelunden 1 3790  Hasle  Forsyningsvirksomheden 56922411
5 Klemensker Vandværk Dammegårdsvej 7 3782  Klemensker  Ingvar Olsen 51251168
6 Lobbæk Vandværk Vandværksvej 8 3720  Åkirkeby  Martin Larsen 23459397
7 Nexø Vandværk Piledamsstræde 6 3730  Nexø  Bornholms Vandforsyning 56922420
8 Pedersker Vandværk Pederskervejen 110 3720  Åkirkeby  Bent Munk 56978314
9 Rønne Vand- og Varmeforsyning Sandemandsvej 1A 3700  Rønne  Erik Steen Andersen 56910404
10 Snogebæk Vandværk Hindbærhaven 4 3730  Nexø  Ole Korsgaard 21732189
11 Strandmarken Vandværk Skarvigen 11, Aaarsdale 3740  Svannike  Kim Biel-Nielsen 61220000
12 Sømarkens Vandværk Strandvej 1 3720  Åkirkeby  Anders Jensen 40418256
13 Tejn Vandværk Smedeløkken 8, Tejn 3770  Allinge  Knud Erik Jensen 56480846
14 Vang Vandværk Kirkevej 18 3790  Hasle  Claus Larsen 56969280
15 Østerlars Vandværk Stavsdalvej 21 3760  Gudhjem  Lone Kofoed 22598141
16 Østermarie Vandværk Spurvevej 2.1 3751  Østermarie  Birger Skov 56472330
   Antal: 16                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Bornholm Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.