Videb��k Kommune er ikke registreret!

Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Videb��k Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.