Vandværker i Varde Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Billum Vandværk Hannevangvej 7 6852  Billum  Per Knudsen 75258724
2 Janderup Vandværk Engtoften 22 6851  Janderup  Helge Lorenzen 60204188
3 Varde Kommunale Vandforsyning Bytoften 2 6800  Varde  Forsyningsafdelingen 79946800
   Antal: 3                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Varde Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.