Vandværker i Trehøje Kommune
  
   #  Vandværk Adresse Post  By  Kontaktperson Telefon
1 Abildaa Vandværk Gårdbækvej 3 7480  Vildbjerg  Gustav H.-Jeppesen 97133083
2 Sørvad Vandværk Kvædevej 11 7550  Sørvad  Alan Lunde 97438099
3 Timring Vandværk Møltrupvej 22 7480  Vildbjerg  Henry Lauritsen 97131555
4 Trehøje Kommune Nylandsvej 9 7480  Vildbjerg  Ingen kommunal vandforsyning 97131033
5 Vildbjerg Vandværk Pugdalvej 7480  Vildbjerg  Thorbjørn Madsen 97131500
6 Vind Vandværk Trandbærvej 103, Vind 7500  Holstebro  Bjarne Tom Pedersen 97430195
7 Ørnhøj Vandværk Søndervang 3 6973  Ørnhøj  John Hansen 97386448
   Antal: 7                                Tryk på ved dit vandværk.


Jeg har en ændring til de registrerede oplysninger
om et vandværk i
Trehøje Kommune

Indberetning om ændring af kontaktperson bedes foretaget fra detailbilledet for vandværket.